Driemaal is scheepsrecht…..

Statenbrief

‘Driemaal is scheepsrecht’ luidt het gezegde. Meestal wordt er iets mee bedoeld wat in positieve zin lukt of gelukt is. In mijn geval is dat iets anders gelopen. In ‘de politiek’ is er een mogelijkheid om in geval van bijzondere omstandigheden, zoals bij bijvoorbeeld ziekte en zwangerschap, vervangen te worden als volksvertegenwoordiger. Dit is dan in eerste instantie voor een periode van drie maanden. Het mag maximaal nog twee keer verlengd worden, dus totaal drie keer. Dat heeft als voordeel dat de persoon waar het over gaat de tijd krijgt om beter te worden of bij te komen. Maar ook belangrijk is dat de continuering van de fractie gegarandeerd. In het geval van de Zeeuwse SP-fractie is er deze Statenperiode een beroep gedaan op deze vervangingsregeling. Namelijk door mij. Dit kwam doordat ik ziek ben geworden. Ja inderdaad ziek. Een depressie is een ziekte. Mijn depressie bleek ook een voorbode/symptoom van een flinke burn-out. Dus dubbelop in de shit. In het begin dacht ik dat ik na één vervangingsperiode van drie maanden er wel weer bovenop zou zijn….niet dus. Er was nog een tweede periode van weer drie maanden nodig om er achter te komen dat het na deze periode ook nog niet zou lukken. Halverwege de derde, en laatste, periode heb ik het besluit genomen om voor deze Statenperiode definitief afscheid te nemen van de fractie, voor mijzelf en voor de voortgang van de fractie. Met veel pijn in mijn hart, ik ben toch een gekozen volksvertegenwoordiger. Maar in de toestand waarin ik nu nog verkeer kan ik geen goede volksvertegenwoordiger zijn. Ik moet echt voor mijzelf kiezen en dat doe ik ook. Positief is dat ik langzaamaan op de goede weg ben….ik kom alleen nogal eens wat files tegen.

Afscheid.

Afscheid nemen is niet leuk. Zeker niet de manier waarop ik dat moet doen. Maar gelukkig heb ik zelf bewust deze keuze kunnen maken. Het had ook heel anders kunnen lopen. Afscheid nemen doet pijn. Pijn omdat ik afscheid moet nemen van geweldige Statencollega’s en van mijn SP collega’s. Ik heb een hele mooie, leerzame, inspirerende periode gehad heb in de Zeeuwse Staten. Het gaat nu echt gebeuren…….afscheid.

Statenagenda 15 december 2017

Komende vrijdag 15 december is het zover dat ‘mijn’ plaats in de Provinciale Staten van Zeeland definitief overgenomen wordt door Sjaak Rijkse. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat uitstekend verder gaat doen. Hij heeft al 9 maanden kunnen ‘oefenen’ :).

Ik ben nog bezig een afscheidsbetoog die ik vrijdag (aan het eind van de Statenvergadering) ga proberen te gebruiken in mijn afscheidswoord aan mijn Statencollega’s.

Wordt vervolgd…..

Terug naar boven